Силвия Милославова бизнес английски ,корпоративно обучение

Преподавател по английски език за всички езикови нива.

Бизнес английски.

Корпоративно обучение .