fbpx

Attachment: Нели Младенова

Управител на Образование в чужбина към „Международна фондация“Св.св.Кирил и Методий“

iko-media-2243.jpg Previous item ...
Дългогодишен директор на 1 Английска езикова гимназия и Софийска езикова гимназия.Автор на на учебници за подготовка ватура и Английска литература.Управител на образование в чужбина към Междуналодна фондация "Св.св.Кирил и Методий"