fbpx

гл. ас. д-р Йордан Петков ,математика ,физика ,корпоративно обучение

  Нуждаете се от повече информация или консултация? Оставете ни телефон , 2 имена и електронна поща и ние ще се свържем с Вас!

  гл. ас. д-р Йордан Петков –  преподавател в катедра “Статистика и приложна математика”-Икономически университет – Варна

  корпоративно обучение

  Преподавател по математика , курсове SAT I – математика , GMAT -математика , ДЗИ -математика

  Корпоративно обучение .

  катедра “Статистика и приложна математика”
  2005 – 2008 – асистент
  2008 – 2011 – старши асистент
  2011 – сега – главен асистент