Георги Няголов

Д-р Георги Няголов , зам.-декан на Факултета по класически и нови филологии в СУ

Преподавател по юридически английски.

Георги Няголов е доктор по английска средновековна и ренесансова литература и преподавател в катедрата по англицистика и американистика на СУ „Св. Климент Охридски“. Води курсове по специализиран английски език за юристи и икономисти. Работил е с представители на адвокатурата, съдебната власт и държавната администрация автор на учебник LEGAL ENGLISH FOR BULGARIAN PROFESSIONALS

Висококвалифициран преподавател по английски език със задълбочени познания в областта на правото. През последните десет години той води курсове по общ и специализиран английски език, английска литература и превод в Софийския университет, както и за частни и обществени институции