Ванина Петрова

Преподавател към учебен център на Международна фондация „Св.Св. Кирил и Методий“ за езикови и сертификатни курсове .

Преподаване на специализиран английски език на студенти от специалността „Международни отношения” – юридически английски език и английски език за международни отношения; преподаване на английски език на всички нива, с акцент върху нивата C1 и C2, CAE , CPE подготовка, провеждане и проверка на кандидатстудентския изпит по английски език в СУ „Св. Климент Охридски”/участие в 14 кандидатстудентски кампании/; подготовка, провеждане и проверка на държавния изпит по английски език на специалността