Интензивни курсове SAT I и SAT II от 19.08 Единствен изпитен център за София