Онлайн Курсове SAT I и SAT II Единствен изпитен център за София

Внимание! Внимание!
До всички регистрирани да теста SAT I
Изпитът за SAT I на 14 март се отлага за 6 юни
За повече информация търсете Георги Кузмев- 02/8467229
София,ул.Васил Априлов 3,централната сграда.  

Онлайн Курс SAT I  от 11.04.2020 г.  за изпита  06 юни 2020 г.

Преподаватели : 

Нели Младенова и доц.д-р Сн.Доневска

Международна фондация „Св.св. Кирил и Методий“ е единствен оторизиран изпитен център за изпита SAT I & II в София!

Welcome to our test center!

Курсове за подготовка на SAT I

Курс SAT I with Essay – 90 уч.ч. (51 уч. ч. Verbal with Essay)  и (33 уч. ч. Math)  плюс 6 уч.ч. пробен изпит с оценка)

Цена 651 лева

Курс SAT I without Essay 84 уч.ч. (45 уч. ч. Verbal )  и (33 уч. ч. Math)  плюс 6 уч.ч. пробен изпит с оценка)

Цена 614 лева

Занятия: събота и неделя
В делнични дни – при сформиране на група

През ваканциите – интензивни двуседмични курсове

Учебният център предлага и подготовка за SAT II Subject Tests!
SAT II при сформиране на група

MATH IC – 30 уч. ч., 295 лв.
MATH IIC – 30 уч. ч., 295 лв.
PHYSICS – 24 уч. ч., 216 лв.
SPANISH – 24 уч. ч., 216 лв.

*Минимален брой курсисти за стартиране на група 6 човека. Ако до началната дата не е достигнат необходимия брой курсисти, школата си запазва правото да редуцира часовете.

График за SAT I

начало край занимания  дни на провеждане цена
11.04.2020

84 уч.ч. и 90 уч.ч.

онлайн обучение

от месец 11.04

 

26.04.2020 9.00 до 12.30

 

събота и неделя

изпит 6 юни  2020

614 лв.

without essay

651 лв.

with essay

 

Практикум

14.04.2020

40 уч.ч. 

онлайн обучение

26.04.2020 9.00 до 12.30  

събота и неделя

изпит 6 юни  2020

330 лв.

 

интензивен

01.07.2020

 

84 уч.ч. и 90 уч.ч.

 

 

18.07.2020 9.00 до 12.30

 

по график

изпит 29.08.2020

614 лв.

without essay

651 лв.

with essay

 

интензивен

03.08.2020

 

84 уч.ч. и 90 уч.ч.

.

20.08.2020 9.00 до 12.30

 

по график

изпит 29.08.2020

 

645 лв.

without essay

687 лв.

with essay

.

29.08.2020

84 уч.ч. и 90 уч.ч.

в графика са включени

и 6 дни преди 15.09

29.09.2020 9.00  до 12.30 събота и неделя

изпит 03.10.  2020

645 лв.

without essay

687 лв.

with essay

 

03.10.2020

84 уч.ч. и 90 уч.ч.

29.11.2020 9.00 до 12.30

 

събота и неделя

изпит 05.12.  2020

614 лв.

without essay

651 лв.

with essay

 

 

 

 

 

 


Полезни връзки:

Регистрация за изпит SAT
Дати на провеждане на изпит

Запиши се за курс
 • От 2016 г. изпита SAT е в нов формат!
  Състои се от три части английска, математическа и есе по желание.
  АНГЛИЙСКИ: състои се от два раздела:
  Reading test с продължителност 65 минути с 52 въпроса. Тази част включва 5 текста, тематиката на четири от които е върху откъси от американска и световна литература, история, обществени и природни науки. Един или два от текстовете дават графично представяне на информация чрез диаграми и таблици. Петият текст представлява два кратки откъса, обединени в едно, които трябва да бъдат анализирани и сравнени. Откъсите варират по трудност от високо ниво за гимназиите до университетско ниво. Тази част от изпита се фокусира върху текстова и литературна интерпретация на текстове.
  Writing and language test с продължителност 35 минути за 45 въпроса. Тази част включва четири откъса, всеки от които съдържа от 400 до 450 думи от различни области на науката. Един или два от тях са информативно-литературни, един или два дискусионно-литературни и един документален.
  МАТЕМАТИКА : Математическата секция има продължителност 80 минути и включва 58 въпроса, разпределени в 3 подсекции:
  Heart of Algebra
  Problem solving and Data Analysis
  Passport to Advanced Math
  Въпросите в подсекция Data Analysis описват реални житейски ситуации и изискват анализ на зададена информация и / или интерпретиране на графики и таблици от данни.
  Новия формат на Изпитът съдържа и нов вид въпроси: The Extended – Thinking questions . Тяхното решение изисква реализирането на няколко стъпки, както и необходимостта да се намери връзка между променливите, включени в отделните стъпки. От друга страна математическата секция включва:
  Calculator lection – 8 въпроса, 55 минути
  No –Calculator lection – 20 въпроса, 25 минути.
  ЕСЕ : Тя е по желание на явяващия се и е с продължителност 50 минути, есето трябва да анализира текст от 650 до 750 думи. То проверява уменията за четене, анализ и писане, както и начина по който автора изгражда своята теза.
  Резултатите от двете части ще варират от 10 до 40 и след това ще бъдат приравнени към скала от 200 до 800 за всяка част.
  Валидността на сертификата е 5 години!