Курсове SAT I и SAT II Курс от 3 октомври .Единствен изпитен център за София .Индивидуална подготовка

 

                                                                         Курсове за SAT I & SAT II

                                                   Изпити  SAT I на 26.09.2020 , 03.10.2020 и 07.11.2020 и 05.12

Преподаватели : 

Нели Младенова и доц.д-р Сн.Доневска

Международна фондация „Св.св. Кирил и Методий“ е единствен оторизиран изпитен център за изпита SAT I & II в София!

Welcome to our test center!

Курсове за подготовка на SAT I

Курс SAT I with Essay – 90 уч.ч. (51 уч. ч. Verbal with Essay)  и (33 уч. ч. Math)  плюс 6 уч.ч. пробен изпит с оценка)

Цена 651 лева

Курс SAT I without Essay 84 уч.ч. (45 уч. ч. Verbal )  и (33 уч. ч. Math)  плюс 6 уч.ч. пробен изпит с оценка) В цената са включени учебни материали .

Цена 614 лева

Занятия: събота и неделя
В делнични дни – при сформиране на група

През ваканциите – интензивни двуседмични курсове

Индивидуална подготовка  SAT I & SAT II – Онлайн  .Изготвяне на индивидуален график .

Цена при минимум 32 уч.ч. –  38.40 лв. за учебен час с включени учебни материали и безплатен пробен изпит от 6 уч.ч. с коментар.

Учебният център предлага и подготовка за SAT II Subject Tests!
SAT II при сформиране на група :

MATH IC – 30 уч. ч., 395 лв.
MATH IIC – 30 уч. ч., 395 лв.

LITERATURE –24 уч.ч.-264 лв.
PHYSICS – 24 уч. ч., 264 лв.
SPANISH – 24 уч. ч., 264 лв.

*Минимален брой курсисти за стартиране на група 6 човека. Ако до началната дата не е достигнат необходимия брой курсисти, школата си запазва правото да редуцира часовете.

График за SAT I

начало край занимания  дни на провеждане цена
 

12.09.2020

84 уч.ч. и 90 уч.ч.

Онлайн

 

 

01.11.2020 9.00 до 12.30

 

събота и неделя

изпит  7.11 и 05.12

614 лв.

without essay

651 лв.

with essay

 

 

29.09 .2020

Дневен курс

при сформиране на група  от 5 курсисти

Присъствен или онлайн според ситуацията

 

02.12.2020 9.00 до 12.30 вторник и четвъртък

изпит 05.12.2020

614 лв.

without essay

651 лв.

with essay

.

03.10.2020

84 уч.ч. и 90 уч.ч.

Онлайн или присъствен

според ситуацията

 

 

28.11.2020  9.00 до 12.30 събота и неделя

изпит 5 декември

614 лв.

without essay

651 лв.

with essay

 

 

Практикум SAT I

50 уч.ч.

13.10.2020

Онлайн

 

01.12.2020  

9.00 до 11.00

или

от 16 до 18.00

 

вторник и четвъртък

изпит 05.12.  2020

359 лв.

.

19.09.2020

SAT II – MATH IC & II C

Курсът започва  при  5 записани курсисти

Онлайн

27.09.2020 13.30  -17.00 курсът се води от доц.д-р

Снежанка Доневска 

395 лв.
12.09.2020

SAT II – PHYSICS

Курсът започва  при  5 записани курсисти

Онлайн

27.09.202 9.30 -12.10 курсът се води от

Боряна Цакова

по график

264 лв.
SAT II –Literature

24 уч.ч.

при сформиране на група при сформиране на група

 

курсът се води от

Нели Младенова

264 лв.
10.01.2021

84 уч.ч. и 90 уч.ч.

Онлайн или присъствен

според ситуацията

07.03.2021 9.00 до 12.30

 

събота и неделя

изпит 13 март 2021

645 лв.

without essay

687 лв.

with essay

Индивидуална подготовка  SAT 

Минимум 32  уч. ч.

 

индивидуален график  

 

курсът се води от

Нели Младенова и Боряна Цакова

38.40 лв. на уч.ч. 

В цената са включени уч. материали и безплатен пробен изпит от 6 уч.ч.


Полезни връзки:

Регистрация за изпит SAT
Дати на провеждане на изпит

Запиши се за курс
 • От 2016 г. изпита SAT е в нов формат!
  Състои се от три части английска, математическа и есе по желание.
  АНГЛИЙСКИ: състои се от два раздела:
  Reading test с продължителност 65 минути с 52 въпроса. Тази част включва 5 текста, тематиката на четири от които е върху откъси от американска и световна литература, история, обществени и природни науки. Един или два от текстовете дават графично представяне на информация чрез диаграми и таблици. Петият текст представлява два кратки откъса, обединени в едно, които трябва да бъдат анализирани и сравнени. Откъсите варират по трудност от високо ниво за гимназиите до университетско ниво. Тази част от изпита се фокусира върху текстова и литературна интерпретация на текстове.
  Writing and language test с продължителност 35 минути за 45 въпроса. Тази част включва четири откъса, всеки от които съдържа от 400 до 450 думи от различни области на науката. Един или два от тях са информативно-литературни, един или два дискусионно-литературни и един документален.
  МАТЕМАТИКА : Математическата секция има продължителност 80 минути и включва 58 въпроса, разпределени в 3 подсекции:
  Heart of Algebra
  Problem solving and Data Analysis
  Passport to Advanced Math
  Въпросите в подсекция Data Analysis описват реални житейски ситуации и изискват анализ на зададена информация и / или интерпретиране на графики и таблици от данни.
  Новия формат на Изпитът съдържа и нов вид въпроси: The Extended – Thinking questions . Тяхното решение изисква реализирането на няколко стъпки, както и необходимостта да се намери връзка между променливите, включени в отделните стъпки. От друга страна математическата секция включва:
  Calculator lection – 8 въпроса, 55 минути
  No –Calculator lection – 20 въпроса, 25 минути.
  ЕСЕ : Тя е по желание на явяващия се и е с продължителност 50 минути, есето трябва да анализира текст от 650 до 750 думи. То проверява уменията за четене, анализ и писане, както и начина по който автора изгражда своята теза.
  Резултатите от двете части ще варират от 10 до 40 и след това ще бъдат приравнени към скала от 200 до 800 за всяка част.
  Валидността на сертификата е 5 години!