Английски език Всички нива Пролетна сесия 2020 online обучение

Пролетна сесия 2020

                                         Внимание! До края на епидемията курсовете ще се провеждат дистанционно !

Имаш ли какво да кажеш? Развържи езика най-накрая! Sign up for the#English Conversation Course with  Пол Дохърти от  7 април 2020  -Online

                Имате уникална възможност да вземете цяло ниво в рамките на 3 месец

                                    
Брой часове: 90, 100 и 120 уч. часа

Занятия: дневни, вечерни и съботно-неделни

Нива на английски език според Общата Европейска Езикова Рамка :

А0 Beginner – 80 уч. ч., 340 лв.
А1 Elementary – 90 уч. ч., 359 лв.
А2 Pre-Intermediate – 100 уч.ч., 395 лв.
В1 Intermediate – 100 уч.ч., 420 лв.

В1 Intermediate– 100 уч.ч. (native speaker), 1199 лв.
В1 Intermediate – 120 уч.ч. (20 ч. с native speaker), 520 лв.
В2 Upper Intermediate – 100 уч.ч., 445 лв.

В2 Upper Intermediate– 100 уч.ч. (native speaker), 1199 лв.
В2 Upper Intermediate – 120 уч.ч. (20 ч. с native speaker), 545 лв.
C1 Advanced – 100 уч.ч., 495 лв.
C1 Advanced – 120 уч.ч. (20 ч. с native speaker), 595 лв.
C1 Advanced – 100 уч.ч. (native speaker), 1199 лв.

Разговорен английски – 20 уч. ч., 239 лв.
Разговорен английски – 18 уч. ч., 199 лв.

Всички курсове стартират при минимум 5 записани курсисти.

Цените на курсовете не включват учебниците. Те се закупуват допълнително или курсистите си ги набавят.

*При  брой курсисти в група до 6 вкл., школата си запазва правото да редуцира часовете.

График:

ниво начало край занимания  дни на провеждане цена
 

Beginner A0

Online  

3 месеца

 

13.04.2020 01.06.2020 18.30 -21.15 ч понеделник и сряда и петък

Лилия Лакова  СУ

340 лв

учебник

50 лв.

Elementary А1

3 месеца

Online

 

13.04.2020 01.06.2020 18.30 -21.15 ч  

понеделник ,вторник и четвъртък

Лора Панайотова

 

 

359 лв

учебник

50 лв.

Pre  Intermediate A2

Online

3 месеца

 

11.04.2020 14.06.2020 9.00 12.00  

събота и неделя

Лора Панайотова

 

 

395 лв

учебник

50 лв.

Intermediate В1 цяло ниво

3 месеца

Online

13.04.2020 01.06.2020 18.30 -21.15 ч  

понеделник ,сряда и петък

Мирослава Дикова

 

420 лв

учебник

50 лв.

Intermediate В1

Online

3 месеца

11.04.2020 14.06.2020 9 .00 -12.30 събота и неделя

Мирослава Дикова

420 лв

учебник

50 лв.

Upper Intermediate В2

3 месеца

Online  

при сформиране на група 18.30 -21.15 ч

 

понеделник вторник и четвъртък

Paul Doherty

при записани и платили  5 курсисти

997 лв
Upper Intermediate В2

3 месеца

Online

13.04.2020 16.04.2020 18.30 -21.15 ч понеделник ,вторник и четвъртък

Явор Гаврилов

 

445 лв

учебник

50 лв.

Upper Intermediate В2

      3 месеца

Online 

11.04.2020 01.06.2020 9 -12.30 ч.  събота и неделя

Олга Бонничи

445 лв

учебник

50 лв.

Advanced С1

3 месеца курс

 

03.02.2020 06.04.2020  

18.30 -21.15 ч

 

 

понеделник и сряда

Явор Гаврилов

 

 

495 лв

учебник

50 лв.

Advanced С1

2 месеца курс

15.02.2020 12.04.2020 13.30 -17.00 ч събота и неделя

Явор Гаврилов

 

495 лв

учебник

50 лв.

Разговорен английски

20 уч.ч.

10.02.2020 02.03.2020  

18.30- 20.30ч

 

понеделник и сряда

Paul Doherty

 

 

 

 

 

239 лв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разговорен английски с native speaker

начало край занимания дни на провеждане цена
при сформиране на група

 

от 18. 30 до 20.30 2 пъти седмично

Брент Сандерс

Пол Дохърти

 

 239 лв.

 

► Ако работите във фирма, в която има 10 и повече желаещи за обучение по английски език със сходно ниво, можем да проведем обучението и по месторабота. Свържете се с нас, за да обсъдим подробностите.

Запиши се на курс
--> -->