ОНЛАЙН Курсове по Бизнес английски с Пол Дохърти от 08.10.2020 г.

Курсове по Бизнес английски 

Възможност за развитие на бизнес умения и напредък в кариерата.

Брой часове:  50  уч. ч. 
Занятия: вечерни, събота и неделя
Цена: 478 лв. с български преподавател

Цена: 598 лв. с native speaker Пол Дохърти
Занятия: вечерни – 48 уч.ч.

*Вашето ниво на владеене на английски е за напреднали
*Да научите езика на бизнес общуването
*Имате желание да подобрите възможностите си за кариерно развитие.
*Обучението е в професионална среда ,която симулира бизнес ситуации с професионалист
*Презентационни умения и успешно водене на бизнес срещи и преговори
*В този курс ще развиете необходимите Ви езикови умения ,от които се нуждаете в ежедневието, ще работите по теми свързани с мениджмънт,бизнес стратегии,водене на конферентни разговори .
*Обучението се провежда от висококвалифицирани преподатели 

*Минимален брой курсисти за стартиране на група 6 човека. Ако до началната дата не е достигнат необходимия брой курсисти, школата си запазва правото да редуцира часовете.

График:

начало край занимания  дни на провеждане цена

08.10.2020

  Онлайн 

 

01.12.2020

 

18 .30 – 20 .30 Вторник и четвъртък  

               598  лв

включени уч.материали

          Пол Дохърти

 

 

03.10.2020

 

01.11.2020 13 .30 – 16 .30 Събота и неделя                  478  лв

включени уч.материали

        Олга Бонничи

 

Запиши се на курс

Ние предлагаме:

  • За бизнес партньори, желаещи обучението на служителите да се извърши по месторабота в удобно време и интензивност, предлагаме тази възможност, като условията за обучение и цената се съгласуват и оформят с договор. Ще изпратим наш представител, който ще проведе входящ тест за служителите на фирмата, след което ще предложим най-подходящите учебни програми.Според целите Ви ще изберем подходяща учебна програма за хора с ограничено свободно време и придобиване на общи познания по бизнес английски или пълен курс за бъдещи бизнес лидери.
  • Подготовка за явяване на изпит за международно признатите бизнес сертификати на Университета Кеймбридж – Business English Certificate  (BEC Vantage, BEC Higher)
  • Университетски преподаватели
  • Развитие на  езиковите умения  в работна среда – водене на преговори и кореспонденция; изнасяне на презентации, разговори по телефон  с бизнес партньори
  • За курсистите, които желаят да се явят на изпит за сертификат BEC, предлагаме допълнителен осемчасов модул.
  • Сертификатите BEC са предназначени да направят работещия човек по-квалифициран и успешен, тъй като се усвояват реални умения, необходими и изисквани във всяка една компания и институция. Топ компаниите във финансовата сфера, като Citibank и Deloitte & Touche, използват BEC като надеждно средство за обективна оценка за нивото на владеене на английски език, както и за вътрешен трейнинг на служителите си.По време на своето обучение курсистите не само надграждат своите езикови познания, но и развиват ключови умения, необходими на всеки мениджър. Наред с обсъждането на финансови резултати и фирмена етика BEC помага на курсистите да наградят и усъвършенстват уменията си за изнасяне на презентации, уговаряне на срещи, стратегии за водене на преговори, навлизане в нови пазари и др.