Матура по математика за ДЗИ .Курсове за подготовка с университетски преподаватели

Матура по математика

Матура по математика

Брой часове: 90 уч. ч. (2 модула по 40 уч.ч.плюс допълнителни 10 часа пробни изпита)
Занятия: един път седмично
Цена:  720 лв.

  • Заниманията са веднъж седмично, като се вземат по 4 уч. часа
  • Малки групи
  • Всички курсисти получават намаление за следващ курс
  • След всеки модул са правят пробни матури във формата на изпита, които са безплатни за учениците, които посещават курса.Има възможност за включване в пробните изпити на външни курсисти срещу заплащане!
  • Преподаватели: доц.д- р Снежанка Доневска – ТУ , доктор Васил Тинчев – СМГ , институт по физика , доктор Красимир Кръстев, Боянка Савова

График:

начало край занимания  дни на провеждане цена
13.10.2019

доц.д-р Сн.Доневска

11.05.2020 9.30 събота 720 лв.
Запиши се за курс