Матура по БЕЛ за ДЗИ .Записвания за учебната 2019/ 2020

Курсове за подготовка по матура БЕЛ  за 12 клас

Брой часове: 140 уч. часа
Занятия: един път в седмицата по 5 уч. часа
Цена: 989 лв.

Курс 120 уч.ч. Занятия: един път в седмицата по 5 уч. часа
Цена: 847 лв.

Интензивен курс .Брой часове 100 уч.ч.

Цена: 762 лв.

41-ви въпрос от матурата по БЕЛ

След приключване на основния курс , в който е включен 41 въпрос предлагаме допълнително експресен курс само върху 41-ия въпрос.
Брой часове: 35 уч. часа (25 уч.ч. + 10 безплатни)
Занятия: от понеделник до петък
Цена: 185 лв.

График:

начало край занимания   дни на провеждане  цена
21.01.2019

ускорен курс -100 уч.ч.

включване в група може да стане по всяко време като се приспадат взетите занимания от таксата.

02.05.2019 14.00 Четвъртък

Станимира Манолова

762 лв.

Станимира Манолова

41-ви въпрос от матурата по БЕЛ -35 уч.ч.

07.05.2019

 

 

13.05.2019

 

 

 

14.00 часа

 

ускорен курс

Станимира Манолова

185 лв
28.09.2019

 

 

 

20.04.2020

 

9.30 часа

 

 

събота

Станимира Манолова

 

989 лв
20.09.2019

 

21.04.2020

 

9.00

 

неделя

Станимира Манолова

989 лв.
Запиши се за курс

Подготовката ни за матура по български език и литература е една от най-успешните ни програми. Над 90% от нашите ученици, готвили се за матура по БЕЛ, имат оценка над 5.50. Подготовката е съобразена както с матурата, така и с изискванията на тестовете по езикова култура за ВУЗ (УНСС, Нов български университет и др.)

В краткия курс за 41 въпрос от ДЗИ по БЕЛ се преговарят характерните особености от творчеството на даден писател и се коментират литературните му творби. Репетира се структурирането на отговора и се затвърждават компетенциите по писменото му оформяне.