Корпоративно обучение по чужд език

Корпоративно обучение по чужд език

За бизнес партньори, желаещи обучение на служителите  да се извърши по месторабота в удобно време и интензивност, предлагаме тази възможност.
Условията за обучение и цената се съгласуват и оформят с договор. Ще изпратим наш представител, който ще проведе входящ тест за служителите на фирмата, след което ще предложим най-подходящите учебни програми съобразени с естеството на работа.
  • Искате да повишите професионалната квалификация и умения на Вашите служители, за да могат те с лекота да общуват на езика на Вашите клиенти и партнъори.
  • Желаете да повишите езиковите умения на Вашите служители, с което да ускорите и облекчите работния процес и развитието на Вашата компания.
  • Гъвкавост по отношение на часовете за посещение.
  • Обучението предвижда провеждането на Езиков одит, който има за цел максимално прецизно уточняване на езиковите нужди, нивото на владеене на езика и очакванията на курсистите.
  • Проследяване на ангажираността на курсистите и информация за постигнатите резултати от обучението.
  • Съобразяване с конкретните нужди от обучение на Вашите служители. 
  •  Учебни програми, насочени към конкретните нужди на организацията с материали, заявени от клиента.
  • Развиване на уменията за водене на дискусии, делови срещи, преговори и изнасяне на презентации на английски език.
  • Целогодишно приемане на заявки за курсове по месторабота.
  • Високо квалифицирани универститетски преподавали