Български език за чужденци .

Обучението по български език за чужденци се провежда в индивидуална или групова форма.
Има възможност за избор между различни учебни системи.
Български за чужденци – система за обучение “Здравейте!”

Ниво А1-А2

Всеки урок съдържа:

Текстове и диалози. Въвеждане на новата лексика.

Задачи за четене и въпроси за разбиране. Основни изрази.

Текстове за слушане и разбиране.

Граматика в схеми и таблици.

Раздел за запознаване с българския бит, култура и традиции

Цена 30 лева на учебен час от 45 минути за индивидуална подготовка.

Занятията се провеждат в блокове от минимум 90 минути /2 уч.ч./ 

Заплащане минимум 2 уч.ч.

BULGARIAN LANGUAGE FOR FOREIGNERS with the “St.St.Cyril and Methodius” International Foundation.
Individually or in groups, with a university instructor and an option to follow a textbook/learning system of your choice.
Level A1-A2.
Each session consists of:
* Texts and dialogues. Introducing new vocabulary.
* Reading passages and comprehension questions. Everyday phrases.
* Listening comprehension
* Grammar made easy in tables and charts
* Getting to know Bulgarian customs and traditions
Contact details:
Sofia, 3, Vassil Aprilov Str. Tel. Nos.: 028467217, 028467298 ,0878590673 https://educenter.bg/

 ниво начало край занимания дни на провеждане  цена
 А1-А2 /100 уч.ч.

интензивен курс

 05.08.2019  31.08.2019  дневна или вечерна група  всеки делничен ден  1500 лв.
 А1-А2