fbpx

Български език за чужденци. Онлайн и присъствени курсове. Индивидуално обучение

Нуждаете се от повече информация или консултация? Оставете ни тел. си номер и ние ще се свържем с Вас!

Обучението по български език за чужденци се провежда в индивидуална или групова форма.
Има възможност за избор между различни учебни системи.
Български за чужденци – система за обучение “Здравейте!”

Ниво А1-А2

Всеки урок съдържа:

Текстове и диалози. Въвеждане на новата лексика.

Задачи за четене и въпроси за разбиране. Основни изрази.

Текстове за слушане и разбиране.

Граматика в схеми и таблици.

Раздел за запознаване с българския бит, култура и традиции

Цена за индивидуално обучение – 38 лв. на уч.ч. от 45 минути.Минимален пакет 25 уч.ч.

Български за чужденци -пакети за предплащане на часове

Занятията се провеждат в блокове от минимум 90 минути /2 уч.ч./ 

Заплащане минимум 20 уч.ч. в група  – цена 440 лв при записани минимум  6 курсиста в група

BULGARIAN LANGUAGE FOR FOREIGNERS with the “St.St.Cyril and Methodius” International Foundation.
Individually or in groups, with a university instructor and an option to follow a textbook/learning system of your choice.
Level A1-A2.
Each session consists of:
* Texts and dialogues. Introducing new vocabulary.
* Reading passages and comprehension questions. Everyday phrases.
* Listening comprehension
* Grammar made easy in tables and charts
* Getting to know Bulgarian customs and traditions
Contact details:

София , ул. Марин Дринов ,1   Tel. 02 /8467298 ,0878590671 ,0879844244

https://educenter.bg/

edperspectives@abv.bg

 

 ниво начало край занимания дни на провеждане  цена
 А1-А2 /100 уч.ч.

онлайн или присъствено според ситуацията

 при сформиране на група при сформиране на група  дневна или вечерна група  

Пакетна цена

 

 А1-А2

индивидуално обучение 

Онлайн или присъствено

  38 лв  на уч.ч. индивидуален график минимален пакет 25 уч.ч. с включени материали индивидуален график