Онлайн курс САЕ с Пол Дохърти и Елена Бузова от 1.07 до 31.07.20

Използвайте възможността  да се подготвите   с native speaker в група  дистанционно  през лятото където и да сте.

Подготовка #сертификатен изпит #САЕ с Пол Дохърт
Местата са ограничени .
Подготовка за изпита САЕ с  Елена Бузова

Курсът включва и 1 пробен изпит ,провеждан и оценяван по всички правила и изисквания на Университета Кеймбридж.
Ще бъдете обучавани от #native #speaker, които познава в детайли теста CAE.
Ще се научите да разбирате широк диапазон от сложни и по-дълги текстове и да улавяте значенията в подтекст.
Ще можете да се изразявате свободно и гладко без видими затруднения, като не се колебаете каква фраза или дума да употребите.
Ще можете да създавате ясен, организиран и подробен текст по сложни теми, използвайки свързващите думи и съюзи.
Развиване на езиковите умения и речников запас.чрез практически занимания с най-новите изпитни материали си умения
Придобивате по -голяма увереност в лексиката и граматическа точност в четирите части на изпита
В курса са включени допълнителни материали за подготовка. Вие ще придобиете увереност в деня на изпита
Заниманията са фокусирани върху всички части на изпита.
Практика за частта Speaking
Чрез експерт – преподавател в тази област ще достигнете до желаната оценка.
София, ул. „Васил Априлов“ № 3
028467217, 028467298 ,0878590673
https://educenter.bg/…/%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B…/