fbpx

    Нуждаете се от повече информация или консултация? Оставете ни телефон , 2 имена и електронна поща и ние ще се свържем с Вас!

    Международна фондация „Св.Св. Кирил и Методий“

    35 години Международна фондация „Св.Св. Кирил и Методий“


    ОБРАЗОВАТЕЛНИ ВИСИНИ КЪМ МЕЖДУНАРОДНА ФОНДАЦИЯ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ ЕООД е бенефициент по сключен договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073-6670-C01 и изпълнява проект “Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”. Проектът е финансиран в рамките на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, по процедура… научете повече