ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 2014-2020

Нуждаете се от повече информация или консултация? Оставете ни тел. си номер и ние ще се свържем с Вас!

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ВИСИНИ КЪМ МЕЖДУНАРОДНА ФОНДАЦИЯ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ ЕООД е бенефициент по сключен договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073-6670-C01 и изпълнява проект “Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”. Проектът е финансиран в рамките на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, по процедура BG16RFOP002-2.073 “Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”, със средства осигурени от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет.

Проектът е насочен към Осигуряване на оперативен капитал за ОБРАЗОВАТЕЛНИ ВИСИНИ КЪМ МЕЖДУНАРОДНА ФОНДАЦИЯ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ ЕООД за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

В резултат от осъществяването на дейностите по проекта ще се окаже пряк положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места

Това от своя страна ще допринесе за по-нататъшното продължаване дейността на ОБРАЗОВАТЕЛНИ ВИСИНИ КЪМ МЕЖДУНАРОДНА ФОНДАЦИЯ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ ЕООД.

Общата стойност на допустимите разходи по проекта е в размер на 10000 /десет хиляди/. лева, европейско финансиране.

Крайният срок за изпълнение на дейностите по проекта е 04.11.2020г.