fbpx

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 2014-2020

Нуждаете се от повече информация или консултация? Оставете ни тел. си номер и ние ще се свържем с Вас!

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ВИСИНИ КЪМ МЕЖДУНАРОДНА ФОНДАЦИЯ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ ЕООД е бенефициент по сключен договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073-6670-C01 и изпълнява проект “Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”. Проектът е финансиран в рамките на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, по процедура BG16RFOP002-2.073 “Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”, със средства осигурени от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет.

Проектът е насочен към Осигуряване на оперативен капитал за ОБРАЗОВАТЕЛНИ ВИСИНИ КЪМ МЕЖДУНАРОДНА ФОНДАЦИЯ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ ЕООД за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
В резултат от осъществяването на дейностите по проекта ще се окаже пряк положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места
Това от своя страна ще допринесе за по-нататъшното продължаване дейността на ОБРАЗОВАТЕЛНИ ВИСИНИ КЪМ МЕЖДУНАРОДНА ФОНДАЦИЯ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ ЕООД.
Общата стойност на допустимите разходи по проекта е в размер на 10000 /десет хиляди/. лева, европейско финансиране.
Крайният срок за изпълнение на дейностите по проекта е 04.11.2020г.

––––

На 26.03.2021г. със заповед на Изпълнителния директор на НАП беше одобрено заявление на ОБРАЗОВАТЕЛНИ ВИСИНИ КЪМ МЕЖДУНАРОДНА ФОНДАЦИЯ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ ЕООД за предоставяне на БФП № BG16RFOP002-2.095-7354, по Процедура BG16RFOP002-2.095 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“,
Общата стойност на финансирането е 3 587,92 лв. по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020.
Продължителност на изпълнението: 3 месеца.
Общата цел на заявлението/проекта е насочена към осигуряване на Подкрепа чрез оборотен капитал за ОБРАЗОВАТЕЛНИ ВИСИНИ КЪМ МЕЖДУНАРОДНА ФОНДАЦИЯ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ ЕООД , за справяне с последиците от временните противоепидемични мерки.