Образователен център Варна

Образователен център Варна Previous item Cookie Policy Next item Paul Doherty

ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР-ВАРНА към Международна Фондация “Св. Св. Кирил и Метoдий” е открит през 1992 г. от видния европейски интелектуалец, теолог и философ, президент емеритус на Хамбургския университет и Президент на Международна фондация „Св. Св. Кирил и Методий“ проф. д-р Петер Фишер-Апелт.

Центърът предоставя образователни услуги в следните направления:

  • езикови и специализирани курсове
  • консултации и подаване на документи за кандидатстване в чужбина за обучение в средни училища; по бакалавърски, магистърски и докторски програми; специализации; езикови курсове и т.н.
  • провеждане на конкурси за стипендии за обучение и специализации
  • http://myeducenter.org