Курс SAT II -Math. I & IIC от 11.05 до 26.05.19 г. а изпита  1 юни.