SAT I и SAT II

Международна фондация „Св.св. Кирил и Методий“ е единствен оторизиран изпитен център за изпита SAT в София!

Курсове за подготовка на SAT I

Брой часове: 82 уч. ч. (50 уч. ч. Verbal и 32 уч. ч. Math)
Занятия: събота и неделя
Цена – 533 лв.
В делнични дни – при сформиране на група
През ваканциите – интензивни двуседмични курсове

Учебният център предлага и подготовка за SAT II Subject Tests!
SAT II 
при сформиране на група

MATH IC – 24 уч. ч., 150 лв.
MATH IIC – 30 уч. ч., 187 лв.
PHYSICS – 24 уч. ч., 150 лв.

SPANISH – 24 уч. ч., 150 лв.

*Минимален брой курсисти за стартиране на група 6 човека. Ако до началната дата не е достигнат необходимия брой курсисти, школата си запазва правото да редуцира часовете.

График за SAT I:

начало край занимания  дни на провеждане цена
 03.07.2017  18.07.2017 8.45 часа интензивен  483 лв.
 21.08.2017  08.09.2017      8.45 часа интензивен  483 лв.
 19.08.2017 01.10.2017 8.45 часа събота и неделя  533 лв.
07.10.2017 25.11.2017 8.45 часа събота и неделя 533 лв.
 13.01.2018  04.03.2018 8.45 часа събота и неделя  533 лв.
 04.03.2018  29.04.2018 8.45 часа събота и неделя  533 лв.

Полезни връзки:
Регистрация за изпит SAT
Дати на провеждане на изпит

Запиши се за курс
 • От 2016 г. изпита SAT е в нов формат!
  Състои се от три части английска, математическа и есе по желание.
  АНГЛИЙСКИ: състои се от два раздела:
  Reading test с продължителност 65 минути с 52 въпроса. Тази част включва 5 текста, тематиката на четири от които е върху откъси от американска и световна литература, история, обществени и природни науки. Един или два от текстовете дават графично представяне на информация чрез диаграми и таблици. Петият текст представлява два кратки откъса, обединени в едно, които трябва да бъдат анализирани и сравнени. Откъсите варират по трудност от високо ниво за гимназиите до университетско ниво. Тази част от изпита се фокусира върху текстова и литературна интерпретация на текстове.
  Writing and language test с продължителност 35 минути за 45 въпроса. Тази част включва четири откъса, всеки от които съдържа от 400 до 450 думи от различни области на науката. Един или два от тях са информативно-литературни, един или два дискусионно-литературни и един документален.
  МАТЕМАТИКА : Математическата секция има продължителност 80 минути и включва 58 въпроса, разпределени в 3 подсекции:
  Heart of Algebra
  Problem solving and Data Analysis
  Passport to Advanced Math
  Въпросите в подсекция Data Analysis описват реални житейски ситуации и изискват анализ на зададена информация и / или интерпретиране на графики и таблици от данни.
  Новия формат на Изпитът съдържа и нов вид въпроси: The Extended – Thinking questions . Тяхното решение изисква реализирането на няколко стъпки, както и необходимостта да се намери връзка между променливите, включени в отделните стъпки. От друга страна математическата секция включва:
  Calculator lection – 8 въпроса, 55 минути
  No –Calculator lection – 20 въпроса, 25 минути.
  ЕСЕ : Тя е по желание на явяващия се и е с продължителност 50 минути, есето трябва да анализира текст от 650 до 750 думи. То проверява уменията за четене, анализ и писане, както и начина по който автора изгражда своята теза.
  Резултатите от двете части ще варират от 10 до 40 и след това ще бъдат приравнени към скала от 200 до 800 за всяка част.
  Валидността на сертификата е 5 години!

   

 

Телефон: 02/8467217, 0878590673
София 1504
ул. Васил Априлов 3