SAT I и SAT II

                                      Практикум SAT I от 19.10 до 27.11 за изпита 1декември – възможност за включване

Преподаватели :  Нели Младенова и доц.д-р Сн.Доневска

       Курс SAT II – MATH.I & II C от 10.11 до 25.11 за изпита 1 декември.

Преподавател доц.д-р Сн.Доневска

Международна фондация „Св.св. Кирил и Методий“ е единствен оторизиран изпитен център за изпита SAT I & II в София!

Welcome to our test center!

Курсове за подготовка на SAT I

Курс SAT I with Essay – 90 уч.ч. (51 уч. ч. Verbal with Essay)  и (33 уч. ч. Math)  плюс 6 уч.ч. пробен изпит с оценка)

Цена 651 лева

Курс SAT I without Essay 84 уч.ч. (45 уч. ч. Verbal )  и (33 уч. ч. Math)  плюс 6 уч.ч. пробен изпит с оценка)

Цена 587 лева

Занятия: събота и неделя
Essay for SAT I с Брент Сандерс – 30 уч.ч. 295 лв.
В делнични дни – при сформиране на група

Индивидуална подготовка 35 лева на учебен час от 45 минути .
През ваканциите – интензивни двуседмични курсове

Учебният център предлага и подготовка за SAT II Subject Tests!
SAT II 
при сформиране на група

MATH IC – 24 уч. ч., 216 лв.
MATH IIC – 30 уч. ч., 295 лв. 
PHYSICS – 24 уч. ч., 216 лв.

SPANISH – 24 уч. ч., 216 лв.

*Минимален брой курсисти за стартиране на група 6 човека. Ако до началната дата не е достигнат необходимия брой курсисти, школата си запазва правото да редуцира часовете.

График за SAT I

начало край занимания  дни на провеждане цена
Практикум SAT I

50  уч.ч.

19.10.2018

има възможност за включване в групата

 

19.10.2918

27.11.2018

9.00  до 12.30
вторник и петък

изпит 1 декември

2018

497 лв.

.

MATH.I & II C

10.11.2018

25.11.2018
13.30  до 17.00
събота и неделя

изпит 1 декември 2018

295 лв.

 

06.01.2019 2 групи

84 уч.ч. и 90 уч.ч.

.

03.03.2019

9.00  до 12.30
събота и неделя

изпит 9 март 2019

587 лв.

without Essay

651 лв.

with Essay

 

02.03.2019  2 групи

84 уч.ч. и 90 уч.ч.

21.04.2019

9.00  до 12.30
събота и неделя

изпит 4 май 2019

587 лв.

without Essay

651 лв.

with Essay

.

01.07.2019

интензивен курс 

84 уч.ч. и 90 уч.ч.

17.07.2019
9.00  до 12.30
всеки делничен ден

изпит 5 октомври2019

587 лв.

without Essay

651 лв.

with Essay

19.08.2019    2 групи

интензивен курс 

84 уч.ч. и 90 уч.ч.

05.09.2019
9.00  до 12.30
всеки делничен ден

изпит 5 октомври2019

572 лв.

without Essay

651 лв.

with Essa

Полезни връзки:
Регистрация за изпит SAT
Дати на провеждане на изпит

Запиши се за курс
 • От 2016 г. изпита SAT е в нов формат!
  Състои се от три части английска, математическа и есе по желание.
  АНГЛИЙСКИ: състои се от два раздела:
  Reading test с продължителност 65 минути с 52 въпроса. Тази част включва 5 текста, тематиката на четири от които е върху откъси от американска и световна литература, история, обществени и природни науки. Един или два от текстовете дават графично представяне на информация чрез диаграми и таблици. Петият текст представлява два кратки откъса, обединени в едно, които трябва да бъдат анализирани и сравнени. Откъсите варират по трудност от високо ниво за гимназиите до университетско ниво. Тази част от изпита се фокусира върху текстова и литературна интерпретация на текстове.
  Writing and language test с продължителност 35 минути за 45 въпроса. Тази част включва четири откъса, всеки от които съдържа от 400 до 450 думи от различни области на науката. Един или два от тях са информативно-литературни, един или два дискусионно-литературни и един документален.
  МАТЕМАТИКА : Математическата секция има продължителност 80 минути и включва 58 въпроса, разпределени в 3 подсекции:
  Heart of Algebra
  Problem solving and Data Analysis
  Passport to Advanced Math
  Въпросите в подсекция Data Analysis описват реални житейски ситуации и изискват анализ на зададена информация и / или интерпретиране на графики и таблици от данни.
  Новия формат на Изпитът съдържа и нов вид въпроси: The Extended – Thinking questions . Тяхното решение изисква реализирането на няколко стъпки, както и необходимостта да се намери връзка между променливите, включени в отделните стъпки. От друга страна математическата секция включва:
  Calculator lection – 8 въпроса, 55 минути
  No –Calculator lection – 20 въпроса, 25 минути.
  ЕСЕ : Тя е по желание на явяващия се и е с продължителност 50 минути, есето трябва да анализира текст от 650 до 750 думи. То проверява уменията за четене, анализ и писане, както и начина по който автора изгражда своята теза.
  Резултатите от двете части ще варират от 10 до 40 и след това ще бъдат приравнени към скала от 200 до 800 за всяка част.
  Валидността на сертификата е 5 години!

   

 

Телефон: 02/8467217, 0878590673
София 1504
ул. Васил Априлов 3