Немски език

Курсове по немски език

Брой часове: 90 и 105 уч. часа
Занятия: вечерни и съботно-неделни

Нива:
А1 – 90 уч. ч., 340 лв.
А1 – 105 уч.ч., 397 лв.
А2 – 90 уч.ч., 350 лв.
А2 – 105 уч.ч., 420 лв.
В1 – 90 уч.ч., 395 лв.
В1 – 105 уч.ч., 474 лв.
В2 – 90 уч.ч., 395 лв.
В2 – 100 уч.ч., 460 лв.
В2 – 110 уч.ч., 505 лв.

Тест DAF  – 50 уч.ч. ,420 лв.
Разговорен немски за нива В1 и В2 – 20 уч.ч., 190 лв.

Интензини групи през лятото!

 

*Минимален брой курсисти за стартиране на група – 6 човека. Ако до началната дата не е достигнат необходимия брой курсисти, школата си запазва правото да редуцира часовете.

График:

ниво начало край занимания  дни на провеждане цена
А1 07.08.2017 30.08.2017 9.00 часа интензивен  340 лв.
А1  09.09.2017  11.09.2017 13.30 часа събота и неделя  340 лв.
А1 18.09.2017  24.11.2017 1830 часа понеделник и сряда  350 лв.
А2  18.09.2017  24.11.2017 18.30 часа понеделник и сряда 350 лв..
В1 07.08.2017 30.08.2017  9.00/13.30 часа интензивен  395 лв.
В2 07.08.2017  30.07.2017   9.00/13.30 часа          интензивен  395 лв
А-1  23.09.2017  02.12.2017  9.00/13.30 часа        събота и неделя  397 лв.
А-1  23.09.2017  02.12.2017  9.00/13.30 часа        събота и неделя  397 лв.
Test Daf  20.08.2017  07.09.2017  9.00/13.30 часа            интензивен   420 лв

*Интензивните групи работят всеки ден от понеделник до петък!

► Ако работите във фирма, в която има 10 и повече желаещи за обучение по английски език със сходно ниво, можем да проведем обучението и по месторабота. Свържете се с нас, за да обсъдим подробностите.

Запиши се на курс

 

Телефон: 02/8467217, 0878590673
София 1504
ул. Васил Априлов 3