Курсове по немски език

Курсове по немски език

Интензивни летни групи от 6 до 29 август.

Брой часове: 90 и 100 уч. часа
Занятия: вечерни и съботно-неделни

Нива:
А1 – 100 уч.ч., 340 лв.

А1 – 100 уч.ч., 499 лв. -6 месеца , 1 път седмично
А2 – 100 уч.ч., 365 лв.
В1 – 100 уч.ч., 395 лв.
В2 – 100 уч.ч., 420 лв.

Тест DAF  – 50 уч.ч. , 415 лв.
Разговорен немски за нива В1 и В2 – 20 уч.ч., 199 лв.

Интензини групи през лятото!

Конкурси за стипендии, организирани съвместно
от Германската служба за академичен обмен (ДААД)
и Международна фондация „Св.Св. Кирил и Методий“

*Минимален брой курсисти за стартиране на група – 6 човека. Ако до началната дата не е достигнат необходимия брой курсисти, школата си запазва правото да редуцира часовете.

График:

ниво начало край занимания  дни на провеждане цена
А1

 

06.08.2018

интензивен
             31.08.2018
9 .00 ч.
понеделник-петък

Ев.Кършигорова

 340 лв.
А1       24.09.2018

  17.12.2018
18 .30 ч.
понеделник и сряда  340 лв.
А2       06.08.2018

интензивен
 31.08.2018
9 .00 ч./13.30
понеделник-петък

при сформиране на група

 365 лв.
А2

 при сформиране на група

    при сформиране на група
при сформиране на група
при сформиране на група  365 лв.
В1        06.08.2018

интензивен
 31.08.2018
9 .00 ч. /13.30
понеделник-петък

присформиране на група

 395 лв.
В 1
  29.09.2018
  02.12.18
9.00
    събота и неделя

Ев.Кършигорова

395 лв
В2       06.08.2018

интензивен
 31.08.2018
9 .00 ч
понеделник-петък 420 лв.
В2

  
29.09.2018
  02.12.18
13.30
  събота и неделя

Ев.Кършигорова

420 лв.
Test Daf
при сформиране на        група
при сформиране на        група
при сформиране на        група
понеделник-петък 415 лв

*Интензивните групи работят всеки ден от понеделник до петък!

► Ако работите във фирма, в която има 10 и повече желаещи за обучение по английски език със сходно ниво, можем да проведем обучението и по месторабота. Свържете се с нас, за да обсъдим подробностите.

Запиши се на курс
 

Телефон: 02/8467217, 0878590673
София 1504
ул. Васил Априлов 3