Български език за чужденци

Български език за чужденци

Обучението по български език за чужденци се провежда в индивидуална или групова форма.
Има възможност за избор между различни учебни системи.
Български за чужденци – система за обучение “Здравейте!”

Ниво А1-А2

Всеки урок съдържа:

Текстове и диалози. Въвеждане на новата лексика.

Задачи за четене и въпроси за разбиране. Основни изрази.

Текстове за слушане и разбиране.

Граматика в схеми и таблици.

Раздел за запознаване с българския бит, култура и традиции

Цена 25 лева на учебен час от 45 минути.

Занятията се провеждат в блокове от минимум 90 минути /2 уч.ч./ 

Заплащане минимум 2 уч.ч.

Добавете коментар

Вашите данни няма да бъдат публикувани. Задължителните полета са маркирани със *

 

Телефон: 02/8467217, 0878590673
София 1504
ул. Васил Априлов 3