Английски език

Английски език

Курсове по английски език

Брой часове: 90, 100 и 120 уч. часа
Занятия: дневни, вечерни и съботно-неделни

Нива на английски език според Общата Европейска Езикова Рамка :

А1 Beginner – 90 уч. ч., 340 лв.
А1 Elementary – 90 уч. ч., 340 лв.
А2 Pre-Intermediate – 100 уч.ч., 362 лв.
В1 Intermediate – 100 уч.ч., 395 лв.
В1 Intermediate – 120 уч.ч. (20 ч. с native speaker), 495 лв.
В2 Upper Intermediate – 100 уч.ч., 420 лв.
В2 Upper Intermediate – 120 уч.ч. (20 ч. с native speaker), 520 лв.
C1 Advanced – 100 уч.ч., 445 лв.
C1 Advanced – 120 уч.ч. (20 ч. с native speaker), 545 лв.
C1 Advanced – 100 уч.ч. (native speaker), 815 лв.

C1 Advanced – 120 уч.ч. (native speaker), 984 лв.

Интензивни групи през лятото!

Разговорен английски – 20 уч. ч., 199 лв.
Разговорен английски – 18 уч. ч., 180 лв.

 

*Минимален брой курсисти за стартиране на група 6 човека. Ако до началната дата не е достигнат необходимия брой курсисти, школата си запазва правото да редуцира часовете.

График:

ниво начало край занимания  дни на провеждане цена
А1  25.09.2017 06.12.2017 18.30 часа понеделник и сряда  340 лв.
А2 25.09.2017 22.11.2017  18.30 часа понеделник и сряда  362 лв.
В1   25.09.2017     18.12.2017 18.30 часа понеделник и сряда  395 лв.
В1  30.09.2017   03.12.2017 13.30 часа събота и неделя 395 лв.
В2 26.09.2017 19.12.2017  18.30 часа вторник и четвъртък 420 лв.
В2 30.09.2017 03.12.2017  9.00 часа събота и неделя  420 лв.
С 1 26.09.2017 19.12.2017 18.30 часа вторник и четвъртък 445 лв.
С1 – native speaker -20 уч.ч.  07.10.2017  25.05.2018 13.30 часа събота 545 лв.

 

Разговорен английски с native speaker

начало край занимания дни на провеждане цена
 26.09.2017  17.10.2017  18.30 часа вторник и четвъртък  199 лв.

 

► Ако работите във фирма, в която има 10 и повече желаещи за обучение по английски език със сходно ниво, можем да проведем обучението и по месторабота. Свържете се с нас, за да обсъдим подробностите.

Запиши се на курс
 

Телефон: 02/8467217, 0878590673
София 1504
ул. Васил Априлов 3