Английски език

Английски език

Курсове по английски език

                      Имаш ли какво да кажеш? Развържи езика най-накрая! Sign up for the#English Conversation Course with #Brent Sanders.
От месец януари

Брой часове: 90, 100 и 120 уч. часа

Занятия: дневни, вечерни и съботно-неделни

Нива на английски език според Общата Европейска Езикова Рамка :

А0 Beginner – 90 уч. ч., 340 лв.
А1 Elementary – 90 уч. ч., 340 лв.
А2 Pre-Intermediate – 100 уч.ч., 395 лв.
В1 Intermediate – 100 уч.ч., 420 лв.

В1 Intermediate– 100 уч.ч. (native speaker), 1199 лв.
В1 Intermediate – 120 уч.ч. (20 ч. с native speaker), 520 лв.
В2 Upper Intermediate – 100 уч.ч., 445 лв.

В2 Upper Intermediate– 100 уч.ч. (native speaker), 1199 лв.
В2 Upper Intermediate – 120 уч.ч. (20 ч. с native speaker), 545 лв.
C1 Advanced – 100 уч.ч., 495 лв.
C1 Advanced – 120 уч.ч. (20 ч. с native speaker), 595 лв.
C1 Advanced – 100 уч.ч. (native speaker), 1199 лв.

Интензивни едномесечни групи през лятото .

Разговорен английски – 20 уч. ч., 199 лв.
Разговорен английски – 18 уч. ч., 180 лв.

Всички курсове стартират при минимум 5 записани курсисти.

Цените на курсовете не включват учебниците. Те се закупуват допълнително или курсистите си ги набавят.

*При  брой курсисти в група до 6 вкл., школата си запазва правото да редуцира часовете.

График:

ниво начало край занимания  дни на провеждане цена
 

Beginner A0

 

14.11.2018 06.01.2019 18.30 часа понеделник и сряда

Лилия Лакова  СУ

340 лв
Elementary 

А1

 

28.11.2018 18.02.2019 18.30 часа понеделник и сряда

 

340 лв
Pre  Intermediate A2 01.12.2018 21 .02.2019 9-12.30 събота и неделя 395 лв
Pre  Intermediate A2

ученици

  

30.10.2018  

29.01.2019

9 .30 -12.20 вторник и четвъртък

цяло ниво за 1 срок

 

537 лв
Intermediate В1

 

01.12.2018 17 .02.2019 9 часа събота и неделя

Нина Рашева

 

420 лв
 Intermediate В1

 

08.10.2018 19.12.2018 18.30 часа понеделник и сряда

Мирослава Дикова

 

420 лв
Intermediate В1

за ученици

   30.10.2018 29.01.2019 9 .30 -12.20 вторник и четвъртък

цяло ниво за 1 срок

 

 

537 лв
Upper Intermediate В2

 

   01.12.2018 25.02.2019 13.30  

събота и неделя

Явор Гаврилов

 

 

445 лв

.

Upper Intermediate В2

възможност за включване

          13.11.2018 21 .02.2019 18.30 часа

 

вторник и четвъртък

Лилия Лакова СУ

445 лв
Upper Intermediate В2

за ученици

 

29.10.2018 30.01.2019

 

9 .30 -12.20 .  

понеделник и сряда

цяло ниво за 1 срок

 

 

 

537 лв.

 

Advanced С1

 

 

19.11.2018  

13 .02.2019

18.30

 

понеделник и сряда

Мила Павлова

 

495 лв.

 

Advanced С1

за ученици

 

30.10.2018 30 .01.2019 9 .30 -12.20 понеделник и сряда

цяло ниво за 1 срок

537 лв.

 

Разговорен английски с native speaker

начало край занимания дни на провеждане цена

при сформиране на група

 

при сформиране на група  18.30 часа от понеделник  и сряда в 7 занимания

Брент Сандерс

Пол Дохърти

 

 239 лв.

 

► Ако работите във фирма, в която има 10 и повече желаещи за обучение по английски език със сходно ниво, можем да проведем обучението и по месторабота. Свържете се с нас, за да обсъдим подробностите.

Запиши се на курс
 

Телефон: 02/8467217, 0878590673
София 1504
ул. Васил Априлов 3