Английски език

Английски език

Курсове по английски език

                      Имаш ли какво да кажеш? Развържи езика най-накрая! Sign up for the#English Conversation Course with #Brent Sanders.
От 20 до 28 авгу

Брой часове: 90, 100 и 120 уч. часа

Занятия: дневни, вечерни и съботно-неделни

Нива на английски език според Общата Европейска Езикова Рамка :

А0 Beginner – 90 уч. ч., 340 лв.
А1 Elementary – 90 уч. ч., 340 лв.
А2 Pre-Intermediate – 100 уч.ч., 362 лв.
В1 Intermediate – 100 уч.ч., 395 лв.
В1 Intermediate – 120 уч.ч. (20 ч. с native speaker), 495 лв.
В2 Upper Intermediate – 100 уч.ч., 420 лв.
В2 Upper Intermediate – 120 уч.ч. (20 ч. с native speaker), 520 лв.
C1 Advanced – 100 уч.ч., 445 лв.
C1 Advanced – 120 уч.ч. (20 ч. с native speaker), 545 лв.
C1 Advanced – 100 уч.ч. (native speaker), 815 лв.

C1 Advanced – 120 уч.ч. (native speaker), 984 лв.

Интензивни едномесечни групи през лятото .

Разговорен английски – 20 уч. ч., 199 лв.
Разговорен английски – 18 уч. ч., 180 лв.

*Минимален брой курсисти за стартиране на група 6 човека. Ако до началната дата не е достигнат необходимия брой курсисти, школата си запазва правото да редуцира часовете.

График:

ниво начало край занимания  дни на провеждане цена
 

Beginner A0

 

10.09.2018 31.10.2018 18.30 часа понеделник ,сряда и петък

Лилия Лакова  СУ

319 лв
Elementary 

А1

 

при сформиране на група при сформиране на група 18.30 часа понеделник и сряда

 

340 лв.
Pre  Intermediate A2 11.09.2018 04 .12.2018 18.30 часа вторник и четвъртък 365 лв
Intermediate В1

  

24.09.2018  

12.12.2018

18.30 часа понеделник и сряда

Ванина Петрова-СУ

 

395 лв
Intermediate В1

 

08.09.2018 11 .11.2018 9 часа събота и неделя

Мила Павлова

 

395 лв
Upper Intermediate В2

 

25.09.2018 13 .12.2018 18.30 часа

Мила Павлова

вторник и четвъртък

 

420 лв
Upper Intermediate В2

 

   08.09.2019 11.11.2018 13.30 ч. събота и неделя

Явор Гаврилов

 

 

420 лв
Advanced С1

интензивен

 

06.08.2018 29 .08.2018 9 ч  

от понеделник до петък

Олга Бонничи УНСС

 

 

445 лв

.

         Advanced С1

 

  24.09.2018       17 .12.2018   18.30 понеделник и сряда

Явор Гаврилов

445 лв
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разговорен английски с native speaker

начало край занимания дни на провеждане цена

20.08.2018

 

 28.08.2018  18.30 часа от понеделник до петък в 7 занимания

Брент Сандерс

 199 лв.

 

► Ако работите във фирма, в която има 10 и повече желаещи за обучение по английски език със сходно ниво, можем да проведем обучението и по месторабота. Свържете се с нас, за да обсъдим подробностите.

Запиши се на курс
 

Телефон: 02/8467217, 0878590673
София 1504
ул. Васил Априлов 3