Английски език

Английски език

Курсове по английски език

Брой часове: 90, 100 и 120 уч. часа
Занятия: дневни, вечерни и съботно-неделни

Нива на английски език според Общата Европейска Езикова Рамка :
А1 Elementary – 90 уч. ч., 297 лв.
А2 Pre-Intermediate – 90 уч.ч., 340 лв.
В1 Intermediate – 100 уч.ч., 395 лв.
В1 Intermediate – 120 уч.ч. (20 ч. с native speaker), 495 лв.
В2 Upper Intermediate – 100 уч.ч., 395 лв.
В2 Upper Intermediate – 120 уч.ч. (20 ч. с native speaker), 495
C1 Advanced – 100 уч.ч., 435 лв.
C1 Advanced – 120 уч.ч. (20 ч. с native speaker), 525 лв.
C1 Advanced – 100 уч.ч. (native speaker), 765 лв.

Интензивни групи през лятото!

Разговорен английски – 20 уч. ч., 190 лв.
Разговорен английски – 18 уч. ч., 170 лв.

 

*Минимален брой курсисти за стартиране на група 6 човека. Ако до началната дата не е достигнат необходимия брой курсисти, школата си запазва правото да редуцира часовете.

График:

ниво начало край занимания  дни на провеждане цена
А1  14.08.2017 25.10.2017 18.30 часа понеделник и сряда  297 лв.
А2 25.09.2017 22.11.2017  18.30 часа понеделник и сряда  340 лв.
В1    07.08.2017    28.08.2017 09.00 часа интензивен  395 лв.
В1  25.09.2017   04.12.2017 18.30 часа понеделник и сряда 395 лв.
В2 07.08.2017 28.08.2017  9.00/13.30 часа интензивен  395 лв.
В2 26.09.2017 12.12.2017  18.30 часа вторник и четвъртък  395 лв.
В2 30.09.2017 25.11.2017  13.30 часа събота и неделя  395 лв.
С1  07.08.2017  30.08.2017 9.00/13.30 часа интензивен 435 лв.

 

Разговорен английски с native speaker

начало край занимания дни на провеждане цена
 07.08.2017  15.07.2017  18.30 часа всеки делничен ден  190 лв.

 

► Ако работите във фирма, в която има 10 и повече желаещи за обучение по английски език със сходно ниво, можем да проведем обучението и по месторабота. Свържете се с нас, за да обсъдим подробностите.

Запиши се на курс
 

Телефон: 02/8467217, 0878590673
София 1504
ул. Васил Априлов 3