Английски език

Английски език

Курсове по английски език

Брой часове: 90, 100 и 120 уч. часа
Занятия: дневни, вечерни и съботно-неделни

Нива на английски език според Общата Европейска Езикова Рамка :

А1 Beginner – 90 уч. ч., 340 лв.
А1 Elementary – 90 уч. ч., 340 лв.
А2 Pre-Intermediate – 100 уч.ч., 362 лв.
В1 Intermediate – 100 уч.ч., 395 лв.
В1 Intermediate – 120 уч.ч. (20 ч. с native speaker), 495 лв.
В2 Upper Intermediate – 100 уч.ч., 420 лв.
В2 Upper Intermediate – 120 уч.ч. (20 ч. с native speaker), 520 лв.
C1 Advanced – 100 уч.ч., 445 лв.
C1 Advanced – 120 уч.ч. (20 ч. с native speaker), 545 лв.
C1 Advanced – 100 уч.ч. (native speaker), 815 лв.

C1 Advanced – 120 уч.ч. (native speaker), 984 лв.

Интензивни групи през лятото!

Имаш ли какво да кажеш? Развържи езика най-накрая! Sign up for the#English Conversation Course with #Brent Sanders.
От 27 ноември до 18 декември!
Коледна промоция!

Разговорен английски – 20 уч. ч., 199 лв.
Разговорен английски – 18 уч. ч., 180 лв.

 

*Минимален брой курсисти за стартиране на група 6 човека. Ако до началната дата не е достигнат необходимия брой курсисти, школата си запазва правото да редуцира часовете.

График:

ниво начало край занимания  дни на провеждане цена
А1

 

08.01.2018 09.03.2018 18.30 часа понеделник и сряда и 2 петъка в месеца  340 лв.
А2

Коледна промоция!

28.11.2017 27.02.2018  18.30 часа вторник и четвъртък  339 лв
В1 нова група

Коледна промоция!

25.11.2017 12.02.2018 13.30 часа събота и неделя 365 лв
В2 нова група

Коледна промоция!

02.12.2017     25.02.2018 13.30 часа събота и неделя 390 лв
В2

 

15.01.2018   16.04.2018 18.30 часа понеделник и сряда

Олга Бонничи

420 лв.
С 1 само с native speaker 15.01.2018 16.04.2018  18.30 часа понеделник и сряда

Брент Сандерс

815 лв.
С 1 13.01.2018 25.03.2018 9 часа събота и неделя

Кр.Томова 

445 лв.
С1 – /20 уч.ч. с native speaker/ има свободни места 14.10.2017  25.05.2018 9 часа събота 545 лв..

 

Разговорен английски с native speaker

начало край занимания дни на провеждане цена
 27.11.2017

Коледна промоция!

 18.12.2017  18.30 часа понеделник и сряда

Брент Сандерс

 180 лв.

 

► Ако работите във фирма, в която има 10 и повече желаещи за обучение по английски език със сходно ниво, можем да проведем обучението и по месторабота. Свържете се с нас, за да обсъдим подробностите.

Запиши се на курс
 

Телефон: 02/8467217, 0878590673
София 1504
ул. Васил Априлов 3